Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes, aangegane overeenkomsten, uitgevoerde leveranties, verrichte werkzaamheden en geleverde diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Onze Algemene voorwaarden kunt u hier downloaden (PDF)

(Kunt u ze niet downloaden laat het ons dan weten dan sturen we ze per mail of post naar u toe)

Volg ons op Facebook